Atnaujintos LŠF taisyklės

Blog post description.

TAISYKLĖS

4/30/2024

Atnaujintos LŠF Bendrosios saugumo taisyklės, kuris įsigaliojo nuo 2024-05-01.

Senoji formuluotė galiojusi iki 2024-04-30

Draudžiama šaudyti nematant taikinio, šūvio trajektorijos saugaus atstumo, iš už kampo ar kitos slėptuvės, kurioje išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Būtina išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti. Draudžiama šaudyti pro mažas angas, kurios yra mažesnės nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai. Ranka turi tilpti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Naujoji formuluotė

❗Akla ugnis. ❗Draudžiama šaudyti nematant taikinio, šūvio trajektorijos saugaus atstumo, iš už kampo ar kitos slėptuvės, kurioje išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Būtina išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti.

❗Šaudymas per mažas angas ❗Draudžiama šaudyti per mažas angas, kai nėra išlaikomas saugus šaudymo atstumas nuo šaulio iki angos. Maža anga yra mažesnė nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai (turi tilpti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai)

Pakeitimo esmė

Nekeičiant principinių nuostatų suformuojama aiškesnė praktika, kada galima šaudyti pro mažas skyles, o kada negalima. Visų šių taisyklių straipsnių esmė yra išlaikyti saugų šaudymo atstumą, matyti į ką šaudote žaidimo metu ir išvengti traumų tikimybės kai netikėtai šaudymo sektoriuje atsiranda kitas žaidėjas.