Įvyko LŠF Visuotinis narių susirinkimas

Įvyko kasmetinis LŠF Visuotinis narių susirinkimas

LŠF

2/8/2024

Kaip ir kiekvienais metais, įvyko LŠF Visuotinis narių susirinkimas

Šiemet susirinkimas vyko išbandant naujus būdus ir technologijas. Balsavimas buvo vykdomas Election Runner programos pagalba. Visiems nariams buvo išsiųsti kvietimai balsuoti su nuorodomis ir unikaliais raktais. Federacijos komanda galėjo nuolat stebėti kiek narių balsavo.

Susirinkimas buvo vykdomas MS Teams programoje. Nuorodos buvo paviešintos LTU Discord serveryje ir LŠF FB paskyroje ir beabejo išsiųstos visiems nariams. Tad dalyvauti galėjo ne tik LŠF tikrieji nariai, bet ir visi kas norėjo iš bendruomenės.

Susirinkime buvo kelti du pagrindiniai klausimai:

  • LŠF veiklos ataskaitos už 2023 metus tvirtinimas

  • LŠF finansinės veiklos ataskaitos už 2023 metus tvirtinimas

Susirinkimo metu abi ataskaitos buvo patvirtintos.

Ataskaitos už 2023 metus LŠF / Dokumentai arba lsf.lt/dokumentai

Susirinkimo įrašą galite rasti čia (Youtube)

Pagarbiai,
LŠF komanda