Trumpo incidento reporto pildymo atmintinė

Pildydami incidento raporto aplinkybes nurodykite:

  • Dalyvių, liudininkų nickus, komandas, puses, kurioms jie atstovavo žaidimo metu, žaidėjo numerius, uniformas, antsiuvus. Kartais pavyksta indentifikuoti žaidėjus nuotraukose vien tik iš antsiuvo ir uniformos.

  • Incidento vietą poligone orientuojantis pagal kažkokį žymesnį pastatą "prie 3 fermos galinių durų" arba "Penkiaukščio laiptinės 3 aukšo aikštelėje" etc.

  • Incidento laiką kaip įmanoma tiksliau;

  • Incidento aplinkybėse nurodykite kokią taisyklę jūsų nuomone ir kaip buvo pažeista.

  • Nurodykite kokių veiksmų ėmėsi organizatorius iš karto po jūsų pranešimo apie incidentą arba vėliau (tiek kiek jums žinoma).